KŁANIAM SIĘ TOBIE…

 1. ola

  3 lipca 2013 at 18:57

  1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,
  Którego niebo objąć nie może;
  Ja, proch mizerny, przed Twą możnością
  Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

  2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
  Kocham serdecznie, pokłon oddaję,
  Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,
  Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

  3. Dziękuję za to, żeś się zostawił
  W tym Sakramencie, abyś nas zbawił.
  Za swoje łaski tu wyświadczone
  Odbieraj od nas serca skruszone.

  4. Przed Tronem Twoim serca składamy,
  Oto pokornie wszyscy wołamy:
  „Błogosław Panie swemu stworzeniu”
  Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.

  5. Przed oczy Twoje nędzę stawiamy,
  Ratuj, niech pomoc od Ciebie mamy.
  Tyś Bogiem naszym, pięknością wieczną,
  Bądź i obroną zawsze skuteczną.

  6. „Zostawaj z nami, póki żyjemy,
  W tym Sakramencie niech Cię wielbimy.
  A gdy się zbliży z ciałem rozstanie,
  Twym świętym Ciałem zasil nas Panie”.

Leave a Reply