RADOŚĆ BOGA

No Comments

„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie; jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana.
Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.
Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga.
Napisane jest bowiem: „Na moje życie, mówi Pan, przede Mną klęknie wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga”. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.
(Rz 14,7-12)

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?
A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła».
Powiadani wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta mając dziesięć drachm zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie?
A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam».
Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.
(Łk 15,1-10)
Zbliżać się do Boga. To coś więc niż tylko przychodzić. Można przyjść, ale trzymać dystans. Szemrać jak „sprawiedliwi, prawi i pobożni faryzeusze i uczeni w Piśmie. Można wytykać cudze grzechy, a swoich nie widzieć, nie zauważać… trwać w zacietrzewieniu i obłudzie.
A można właśnie zbliżyć się do Niego. Spoufalić się z Nim, zaprzyjaźnić. Przyjść do Jezusa w poczuciu własnej grzeszności. Obciążonym słabościami, utrudzonym walką z nimi, walką z samym sobą. Przyjść do Niego z całą swoją biedą, nie ukrywając niczego. Zbliżyć się do Niego i słuchać… Jego Słowo uzdrawia, przemienia serce, nawraca.
On, Pasterz potrafi zostawić 99 sprawiedliwych i szukać jednego zgubionego i zagubionego grzesznika. On, jak kobieta z przypowieści zapala światło, wymiata izbę, dom, i szuka starannie jak zgubionego pieniążka.
A kiedy już znajdzie, raduje się z nawróconego grzesznika. Cieszy się Bóg a z NIM całe Niebo, Aniołowie.
Taka jest logika Boga, zupełnie inna niż nasza… bo któż z nas szukałby jednej monety, mając jeszcze dziewięć? Albo kto zostawi 99 owiec (na pustyni) i pójdzie szukać jednej…? Raczej zostawi ją na pastwę losu…
Tą zgubioną drachmą i tą owcą możemy być i jesteśmy Ty i ja. I Bóg nas szuka. A kiedy nas znajdzie cieszy się niezmiernie z naszego nawrócenia. A z Nin cieszy się całe Niebo. Możemy wtedy żyć dla Niego i dla Niego umrzeć.

I ciekawostka:

Moneta /Objaśnienie / Wartość PLN
As – assarius, moneta z brązu, równa 4 qudransom: Mt 10, 29 i Łk 12, 6. – 6,25 zł
Derejk – (bita przez króla Dariusza I, stąd nazwa), moneta perska, równowartość greckiego startera: Ezd 8, 27, 1 Krn 29,7. – 400 zł
Denar – moneta srebrna, ekwiwalent 16 asów (1/4 tetradrachmy albo 1/100 miny). Dniówka niewykwalifikowanego robotnika w czasach Jezusa wynosiła 1 denar: Mt 18, 28; 20,2; 22, 19). – 100 zł
Drachma – moneta grecka, ekwiwalent rzymskiego denara (Tb 5, 15; Łk 15, 8-9). – 100 zł
Dwudrachma – 2 drachmy – 200 zł
Lepton – najmniejsza jednostka monetarna w Nowym Testamencie, początkowo grecka, przyjęta przez Rzymian, o wartości 0.5 kwadransa (Mk 12, 42); Łk 12, 59). – 0,78 zł
Mina – odpowiednik wagowy 50 sykli albo 100 drachm (Ne 7, 71 – 72 i Łk 19, 11-27). – 10000 zł
Quadrans – 0.25 asa (Mt 5, 26; Mk 12-42). – 1,56 zł
Srebrnik – 4 denary/drachmy – 400 zł
Stater / Sykiel (szekiel) – odpowiednik 4 drachm (tetradrachmy – Mt 17, 27). Podstawowa hebrajska jednostka wagowa, jako moneta odpowiada 1 starterowi – 400 zł
Talent – największa jednostka wagi, 3 600 sykli, jako jednostka monetarna odpowiada 6 000 drachmom. – 600 000 zł

Categories: MOJE MYŚLI

0 Replies to “RADOŚĆ BOGA”

  1. To tak jakby teraz ktoś portfel z pieniędzmi zgubił. I znalazł. Na pewno by się cieszył 🙂 to my dla Boga takim portfelem jesteśmy…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *