POCHWAŁA MĄDROŚCI

Jest bowiem w Mądrości duch rozumny, święty,
jedyny, wieloraki, subtelny,
rączy, przenikliwy, nieskalany,
jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry,
niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki,
trwały, niezawodny, beztroski,
wszechmogący i wszystkowidzący,
przenikający wszelkie duchy
rozumne, czyste i najsubtelniejsze.
Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu
i przez wszystko przechodzi i przenika dzięki swej czystości.
Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej
i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego,
dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie.
Jest odblaskiem wieczystej światłości,
zwierciadłem bez skazy działania Boga,
obrazem Jego dobroci.
Jedna jest, a wszystko może,
pozostając sobą, wszystko odnawia,
a przez pokolenia zstępując w dusze święte,
wzbudza przyjaciół Bożych i proroków.
Bóg bowiem miłuje tylko tego,
kto przebywa z Mądrością.
Bo ona piękniejsza niż słońce
i wszelki gwiazdozbiór.
Porównana ze światłością uzyska pierwszeństwo,
po tamtej bowiem nastaje noc,
a Mądrości zło nie przemoże.
Sięga potężnie od krańca do krańca
i włada wszystkim z dobrocią.
(Mdr 7,22-8,1)

Read more

KILKA SŁÓW DO UKOCHANEGO. NA DZIEŃ DOBRY :)

Najdroższy Jezu… za oknem szaro, pochmurno i mglisto. Przyroda jakby zastygła w oczekiwaniu na zimę.
A ja od rana maluję. Na moim obrazie jest jasno, pastelowo, ciepło. Jak w sercu… 🙂
Dziś w pierwszym Czytaniu jest przepiękny hymn na cześć Bożej Mądrości.. Cudny wprost! Jeśli mi pozwolisz, potem go tu umieszczę.
Teraz chciałam powiedzieć, że bardzo, bardzo CIĘ kocham i doświadczam Twojej przy mnie Obecności. Bóg Ojciec nade mną, Syn przy mnie, Duch Święty we mnie. Cała Trójca Św pochylona nad swym małym stworzeniem. I jak tu nie być. szczęśliwą… Jestem szczęśliwa!!!

Read more