NIEBO WE MNIE

Mimo, że mogę coraz mniej, mam poczucie, ba, przekonanie, że z Umiłowanym moim mogę wszystko. Tylko z NIM! Wszystko mogę w TYM, który mnie umacnia. Cierpieć biedę i obfitować. Tańczyć, balować i odpoczywać. Co rano układać bukiety Madonnie, uśmiechać się do Niej i Ukochanego i śpiewać dla Nich.
Wszystko mogę z Ukochanym moim. Z Nim, w Nim i dla Niego.
To Niebo na ziemi, Niebo we mnie.

Ukochany! Jak bardzo mnie kochasz! Jak bardzo! Dziękuję za Twoją Miłość. Za to, że czynisz Niebo we mnie! Dziękuję!