Dzień: 12 września 2013

MIŁOSIERDZIE

No Comments

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty.
Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.
Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.
(Łk 6,27-38)
Zawsze przed rozważaniem Ewangelii proszę Ducha Św. o Światło, żebym mogła usłyszeć, zrozumieć, pojąć Słowa, które mówi do mnie Jezus, i żebym umiała według nich żyć. „Mów Panie, bo sługa Twa słucha”- powtarzam za Samuelem. I Jezus mówi dziś do tych, którzy Go słuchają, m.in. do mnie.
Mówi o Miłosierdziu, o byciu litościwym dla innych. Żebym kochała swoich nieprzyjaciół, żebym czyniła dobro tym, którzy mnie nienawidzą; błogosławiła tym, którzy mnie przeklinają, i modliła się za tych, którzy mnie oczerniają. Żebym nadstawiała drugi policzek. Żebym nie kochała tych tylko, którzy mnie kochają, dawała nie spodziewając się wdzięczności, pożyczała, nie czekając na zwrot.
Żebym nie sądziła, nie potępiała, odpuszczała.
”Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”- te słowa są streszczeniem całej Ewangelii.  Ojciec… On jest dobry dla niewdzięcznych. On posłał na świat Swego Syna, aby Ten go zbawił. Mógł świat – ludzi, potępić, osądzić. Nie. Wysłał Syna. A Syn był miłosierny, kochał wrogów, przebaczył im z krzyża… Cierpiał za nich, za mnie. Wziął na Siebie mój grzech i umarł za mnie.
Ucz mnie być miłosierną…
krzy_2-1251977493

Categories: MOJE MYŚLI

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Scroll Up