Potężny, Wszechmogący, Niepojęty Bóg uniżyl się, upokorzyl się tak bardzo… Stał się Człowiekiem. Dzieckiem. Niemowlęciem. Stał się bezbronnym, bezradnym. Kruchym i  delikatnym. Całkowicie zależnym od ludzi. Niewidzialnego, Niedotykalnego Nieogarnionego Boga można było teraz zobaczyć, dotknąć, przytulić, ucalowac… Można Go było przewinąć, nakarmić… Jakże musiało być Mu niewygodnie w tej ziemskiej, ludzkiej powłoce! Jak ciasno… Ten, Który stworzył świat, Który znał go, musiał ten świat jakby odkrywać na nowo, z innej perspektywy.Jak musiał czuć się niezrozumiany! Jak musiał czuć się samotny! A jednocześnie jakże musiał być szczęśliwy!!! Tak! Szczęśliwy! Jak bardzo musiał być szczęśliwy kiedy po raz pierwszy mógł zobaczyć twarz Swojej MAMY! Zobaczyć Jej oczy, Jej uśmiech! Jak bardzo musiał być szczęśliwy gdy mógł poczuć na Sobie Jej oddech, Jej zapach… Jak musiał być szczęśliwym kiedy mógł usłyszeć Jej głos! Jak musiał być szczęśliwym kiedy mógł doświadczyć Jej dotyku, przytulenia, pocałunków. Kiedy mógł ssać Jej pierś… jak musiał być szczęśliwy! I jak musiał być szczęśliwy kiedy otuliły Go silne i opiekuńcze ramiona Józefa… Jak musiał być wtedy szczęśliwy!
BÓG SYN tak pokochał ludzkie ciało, tak pokochał Swe Człowieczeństwo, że nigdy się go nie wyrzekł. Wstąpił do Nieba jako Bóg – Człowiek. I jest nim już na zawsze. Na wieczność! Jest Bogiem – Człowiekiem. Można powiedzieć że od czasu Wcielenia Bóg ma twarz. Ma ludzką twarz. Ma oczy. Ma nos i usta. Ma uszy. Włosy. Ma ręce i nogi. Ma wątrobę! I ma SERCE!!! SERCE, które bije dla mnie. SERCE, do którego mogę się przytulić gdy mi ciężko i źle…
I kiedy umrę i pójdę do Nieba, bo gorąco ufam że Tam pójdę, to ON mnie Tam przywita. Poda mi dłoń, przytuli, ucałuje… I będzie we mnie patrzył! Całą wieczność! A ja w Niego!
Niewidzialny Bóg stał się Człowiekiem, żeby ludzie mogli stać się bogami! Przecież w Biblii jest napisane: „bogami będziecie!”
BÓG stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się bogiem!

To niepojęte… To niepojęte jak ON nas kocha!!!

Dodaj komentarz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com