TAŃCZYMY, PO PROSTU

Dziś bardzo krótko.
Tańczymy, Umiłowany mój i ja. Całą noc tańczyliśmy. Zmęczona jestem i nie mam głowy do pisania.
Tańczymy, po prostu. Mój Słodki i ja.

Read more