BYĆ ŚWIATŁEM

Leżałam na SERCU Najdroższym moim i rozmyślalam o jutrzejszej Ewangelii:

„Jezus powiedział do tłumów: Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma.”

„Wy jesteście na ziemi światłem Mym!” – Jezus Chrystus

Lampe jest po to żeby świecila. Dziecinnie proste. Nie jest po to żeby ją przykrywac lub chować. Stawia się ją na środku pokoju, w centrum, umieszcza wysoko. Żeby jej światlo docieralo w każdy kącik pokoju.
BÓG jest światłem. Pragnie relacji ze Swoimi dziećmi. Chce być dla nich, dla nas najważniejszy. Pragnie być w centrum naszego serca, w centrum naszego życia. Pragnie być dla nas Światłem! Żebyśmy zyli w Jego świetle, jasności. W Jego promieniach! Pragnie oswietlic najciemniejsze, najskrytsze, często poranione zakamarki naszych serc. Wydobyć z ciemności i uzdrawiac Miłością. Jej blaskiem. Pragnie żebyśmy do Niego przychodzili nie tylko wtedy gdy czegoś od Niego potrzebujemy, chcemy. Ale żebyśmy do Niego przychodzili żeby z Nim pobyć. Po prostu. Żeby być dla NIEGO. Żeby ogrzać nasze zmarzniete serca w Promieniach Miłości.
My jesteśmy na ziemi światłem Chrystusa! Nie możemy chować tego światła. Nie możemy ukrywac go. Nie możemy wstydzić się naszej wiary! Nie możemy mówić: „W Boga wierzę, ale do kościoła nie chodzę, a Jego przykazania to przeżytek! Średniowiecze! A ja przecież jestem nowoczesny!”
„Bądź zimny, albo gorący!” – mówi Pan Bóg.
Jesteśmy Jego Swiatłem! I mamy w ciemnościach tego świata świecić w tym Swiatłem! Świecić Swiatłem Chrystusa! Rozsiewac to Swiatło! Dzielić się Nim! Mamy rozpalac serca braci Miłością Jezusa! Innu
Inni ludzie gdy nas zobaczą maja chwalić Boga!
Czy gdy inni ludzie widzą mnie to chwalą Boga?! Tak! Skłamalabym gdybym powiedziała że nie. Inni ludzie gdy mnie widzą, gdy widzą jak żyje, co robię chwalą Boga! Nie mówię tego, żeby się chwalić, ale żeby dać świadectwo. Więcej! Mówią że NIM świecę! Tak! Że świecę Umiłowanym moim!
I jeszcze jedno. Jezus mówiąc o lampie, miał na myśli lampę oliwna, lub świecę. A świeca gdy płonie, spala się. I my mamy płonąć i spalać się. Na Jego chwałę!