JEZU, UFAM TOBIE!!!

Stabat Mater Doloroza

1. Stała Matka Boleściwa obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.
Duszę Jej co łez nie mieści, pełną smutku i boleści,
przeszedł miecz dla naszych win.

2. O, jak smutna i strapiona Matka ta błogosławiona,
której Synem niebios Król!
Jak płakała Matka miła, jak cierpiała, gdy patrzyła
na boskiego Syna ból.

3. Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma, gdy mu stanie przed oczyma
w mękach Matka ta bez skaz?
Kto się smutkiem nie poruszy, gdy rozważy boleść duszy
Matki z Jej Dziecięciem wraz?

4. Za swojego ludu zbrodnię, w mękach widzi tak niegodnie,
zsieczonego Zbawcę dusz.
Widzi Syna wśród konania, jak samotny głowę skłania,
gdy oddawał ducha już.

5. Matko, coś miłości zdrojem, spraw, niechaj czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg.
Spraw, by serce me gorzało, by radością życia całą
stał się dla mnie Chrystus Bóg.

6. Matko, ponad wszystko świętsza, Rany Pana aż do wnętrza
w serce me głęboko wpój.
Cierpiącego tak niezmiernie Twego Syna ból i ciernie
niechaj duch podziela mój.

7. Spraw, niech leję łzy obficie i przez całe moje życie
serce me z Cierpiącym wiąż.
Pragnę stać pod krzyżem z Tobą, z Twoją łączyć się żałobą,
w płaczu się rozpływać wciąż.

8. Panno Święta, swe dziewicze zapłakane wznieś oblicze
jeden niech nas łączy płacz.
Spraw, niech żyję Zbawcy zgonem, na mym sercu rozżalonym
Jego ból wycisnąć racz.

9. Niech mnie męki gwoździe zranią, niechaj, kiedy patrzę na nią,
krew upoi mnie i krzyż.
Męką ognia nieustanną nie daj gorzeć, Święta Panno,
w sądu dzień swą pomoc zbliż.

10. A gdy życia kres nastanie, przez swą Matkę, Chryste Panie,
do zwycięstwa dojść nam daj.
Gdy ulegnie śmierci ciało, obleczone wieczną chwałą
dusza niech osiągnie raj.

Ten nie może być moim uczniem

Zbaw nas panie – Hosanna
Twe zranione cierniami skronie…
Zbaw nas Panie -Hosanna
Twe przybite do belki dłonie…
Zbaw nas Panie – Hosanna
I Twój bok skaleczony włócznią…
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną
Ten nie może być moim uczniem…

Ludek Boży wszak syna Bożego
Tak cierniową koroną poniżył…
Kto nie nosi krzyża swojego
Ten się do mnie nigdy nie zbliży

Wbijał gwóźdź w rękę Boga Żywego
Prawy człek a nie jakiś tam łotrzyk …
Kto nie nosi krzyża swojego
W żadnym świecie do mnie nie dotrze

W człeku tyle dobrego co złego
Dobry człek Boga skaleczył włócznią…
Kto nie nosi krzyża swojego
Ten nie może być moim uczniem

Zbaw nas panie – Hosanna
Twe zranione cierniami skronie…
Zbaw nas Panie – Hosanna
Twe przybite do belki dłonie…
Zbaw nas Panie – Hosanna
I Twój bok skaleczony włócznią…
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną
Ten nie może być moim uczniem…

autor: Zbigniew Książek
kompozytor: Piotr Rubik

Mądrość stół zastawiła……..

Ref. Mądrość stół zastawiła obficie
I na święto zaprasza swój
Przychodźcie na ucztę Syna Bożego,
Przyjmijcie ten chleb, co Pan daje nam.

1. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach,
Dusza moja chlubi się Panem,
Niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

2. Wysławiajcie razem ze mną Pana,
Wspólnie wywyższajmy Jego Imię,
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał,
I wyzwolił od wszelkiej trwogi.

3. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem,
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
I uwolnił od wszelkiego ucisku.

4. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
Aby ocalić tych którzy w Niego wierzą,
Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry,
Szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

5. Bójcie się Pana wszyscy jego święci,
Gdyż bogobojni nie zaznają biedy,
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
Szukającym Pana niczego nie zabraknie.

6. Pan słyszy wołających o pomoc,
I ratuje ich od wszelkiej udręki,
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
I ocala upadłych na duchu.

7. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy,
Ale Pan go ze wszystkich wybawia,
On czuwa nad każdą jego kością,
I żadna z nich nie zostanie złamana.

” Oto są baranki młode “

  


Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali alleluja!  

Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili,

Alleluja, alleluja!

Na Baranka Pańskich godach,

W szat świątecznych czystej bieli,

Po krwawego morza wodach  

Nieśmy Panu pieśń weseli.

W swej miłości wiekuistej

On nas swoją Krwią częstuje,

Nam też Ciało swe przeczyste

Chrystus kapłan ofiaruje.

Na drzwi świętą Krwią skropione

Anioł mściciel z lękiem wziera,

Pędzi morze rozdzielone,

Wrogów w nurtach swych pożera.

Już nam Paschą Tyś, o Chryste,

Wielkanocną też ofiarą,

Tyś Przaśniki nasze czyste

Dla dusz prostych z szczerą wiarą.

O Ofiaro niebios święta,

Ty moc piekła pokonywasz,

Zrywasz ciężkie śmierci pęta,

Wieniec życia nam zdobywasz.

Chrystus piekło pogromiwszy

Swój zwycięski znak roztacza,

Niebo ludziom otworzywszy

Króla mroków w więzy wtłacza.

Byś nam wiecznie, Jezu drogi, Wielkanocną był radością,

Strzeż od grzechu śmierci srogiej odrodzonych Twą miłością.

Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywy wstaje

I Świętemu też duchowi niech na wieki nie ustaje.

MIEJCIE NADZIEJĘ…………..

Miejcie nadzieję!… Nie tę lichą, marną

Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,

Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno

Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

Miejcie odwagę!… Nie tę jednodniową,

Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,

Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową

Nie da się zepchnąć ze swego stanowiska.

Miejcie odwagę… Nie tę tchnącą szałem,

która na oślep leci bez oręża,

Lecz tę, co sama niezdobytym wałem

Przeciwne losy stałością zwycięża.

Przestańmy własną pieścić się boleścią,

Przestańmy ciągłym lamentem się poić:

Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,

Mężom przystało w milczeniu się zbroić…

Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje

I przechowywać ideałów czystość;

Do nas należy dać im moc i zbroję,

By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.

                     /  Adam  Asnyk  /

KOCHAJ NAS MAŁY PANIE

1. Królu w stajence zrodzony – błogosław nam

Wzgardzony i odrzucony – błogosław nam

Na sianie w żłóbku marznący – błogosław nam

Ścigany przez rządzących – błogosław nam

Ref.: Kochaj nas Mały Panie betlejemskiej nocy potęgą

I wybacz, że nasze kochanie Twojej Boskiej Miłości nie sięga

2. Królu biedny, bezdomny – błogosław nam

Królu przodków, nasz i potomnych – błogosław nam

Z Matki Dziewicy poczęty – błogosław nam

Słowo do dziś niepojęte – błogosław nam

Ref.: Kochaj nas Mały Panie…

3. Na nasze ludzkie cierpienie – błogosław nam

Na życie pełne zwątpienia – błogosław nam

Na radość w naszej rodzinie – błogosław nam

Na smutne, samotne godziny – błogosław nam

Ref.: Kochaj nas Mały Panie…

4. Na trudne sprawy codzienne – błogosław nam

Na to, co kusi niezmiennie – błogosław nam

Na ukochanie po kres – błogosław nam

Na roześmianie do łez – błogosław nam

Ref.: Kochaj nas Mały Panie…

——————————————–

Piękna kolęda…….

ABBA OJCZE

Abba Ojcze! (Ty wyzwoliłeś nas Panie)

1 Ty wyzwoliłeś nas, Panie C F G F G
Z kajdan i samych siebie, C F G
A Chrystus stając się bratem C E a F
Nauczył nas wołać do Ciebie: C F G

Ref.: Abba Ojcze, Abba Ojcze,C F C G C F
Abba, Abba Ojcze, Abba Ojcze! C G C E a d C G C

2 Bo Kościół jak drzewo życia,
W wieczności zapuszcza korzenie,
Przenika nasza codzienność
I pokazuje nam Ciebie.

3 Bóg hojnym dawcą jest życia,
On wyswobodził nas ze śmierci
I przygarniając do Siebie,
Uczynił swoimi dziećmi.

4 Wszyscy jesteśmy braćmi,
Jesteśmy jedna rodziną,
Tej prawdy nic już nie zaćmi,
I teraz jest jej godzina.

————————————————————-

Bardzo podoba mi się ta pieśń. Czy wiecie, że autorem słów jest ojciec

JAN GÓRA?

PERŁOWA ŁÓDŻ

Kiedy przypłynie perłowa łódź

jak o tym śpiewa serce

Ja Cię zawołam na cały głos

– Nie nie opuszczaj mnie już więcej

  A A A cały świat

  – osłaniamy w naszych dłoniach płomyk

Kiedy przypłynie perłowa łódź

jak o tym śpiewa serce

Ja Cię zawołam na cały głos

– Nie nie opuszczaj mnie już więcej

  A A A cały świat

  – osłaniamy w naszych dłoniach płomyk

Jesteś przy mnie – czuje spokój

Czuję radość i wytchnienie

Przeszłe dni – jedna łza

Przez nią widzę uśmiechniętą twarz

Tylko twoją uśmiechniętą twarz

  A A A wiem to wiem

  że tą łodzią my płyniemy razem

  A A A mówisz mi

  że tą łodzią my płyniemy zawsze

  A A A mówię Ci

  że tą łodzią my płyniemy zawsze

  A A A cały świat

  – osłaniamy w naszych dłoniach płomyk…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com